WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-03-2018
Sala: 109,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 168/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 20-03-2018
Sala: 106,
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 74/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 20-03-2018
Sala: 109,
Godzina: 09:40
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 20-03-2018
Sala: 106,
Godzina: 09:50
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 438/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 20-03-2018
Sala: 109,
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 44/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 20-03-2018
Sala: 106,
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 326/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 20-03-2018
Sala: 106,
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 336/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 20-03-2018
Sala: 106,
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 513/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 20-03-2018
Sala: 109,
Godzina: 10:40
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 119/17
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 20-03-2018
Sala: 106,
Godzina: 11:10
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 338/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski