OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
12.11.2020

Treść postanowienia w sprawie I Co 533/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości ZG1W/00017968/7

 
07.10.2020

Treśc postanowienia w sprawie I Co 519/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości ZG1W/00014817/3

 
02.09.2020

Treść postanowienia w sprawie I N 238/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Zofii Kozdra.

 
21.08.2020

Ogłoszenie w sprawie I Co 280/15

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00021543/3.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 88/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Józefie Stebelskiej.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 60/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Aldonie Olszewskiej.