AKTUALNOŚCI

« powrót

 
18.05.2017

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 23 maja 2017 roku w całej Europie obchodzony jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Ustanowienie tego święta zainicjowane zostało przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL "Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności".  Data 23 maja została wybrana nieprzypadkowo, jest to rocznica śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych w 1992 r. przez sycylijską mafię. Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący o sprawiedliwość.

Zielonogórski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia we współpracy z Prezesem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Prezesami Sądów Rejonowych z obszaru okręgu zielonogórskiego, a także Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze przygotowuje w tym dniu serię spotkań uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w sądach na terenie działania Sądu Okręgowego Zielonej Górze (w Zielonej Górze, Nowej Soli, Świebodzinie, Sulechowie, Krośnie Odrzańskim, Gubinie, Żarach, Żaganiu i Wschowie) z sędziami, prokuratorami i adwokatami. W ramach tych spotkań odbędą się symulacje rozpraw karnych i cywilnych, podczas których uczniowie wcielą się w role stron postępowania oraz sądu, oskarżyciela publicznego, obrońcy i pełnomocnika. Wspierać ich będą profesjonalni prawnicy.

Celem organizatorów jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, wspomaganie rozwoju demokracji, upowszechnianie wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym. Inicjatywa ma także na celu uświadomić młodzieży jakie prawa i obowiązki spoczywają na nich jako uczestnikach postępowań sądowych, z jakich instrumentów prawnych mogą korzystać celem dochodzenia (ułatwienia dochodzenia) i ochrony swoich praw.

 plakat dzien wymiaru sprawiedliwosci

« powrót