ZESPÓŁ KURATORSKI

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 1. Nadzory sprawowane nad nieletnimi.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 3. Dozory sprawowane nad skazanymi (w tym dozory elektroniczne).
 4. Nadzór nad wykonaniem kar ograniczenia wolności.
 5. Nadzorowanie pracy kuratorów społecznych.
 6. Udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych.
 7. Zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

Siedziba

Sąd Rejonowy we Wschowie

67-400 Wschowa, Plac Kosynierów 1C

 

Sekretariat Zespołu

Sylwia Pełka

pok. 103, tel. 65 540-15-39, fax. 65 540-15 39, email: s.pelka@wschowa.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek-piątek godz. 8:00-15:00

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Jarosław Sadłoń

pok. 101, tel. 65 540-15-38 email: j.sadlon@wschowa.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, środa i czwartek godz. 9:00-15:00

 

Kuratorzy zawodowi

Godziny przyjmowania interesantów: 9:00-15:00

 • Wojciech Nowakowski: wtorek, czwartek

pok. 101, tel. 65 540-15-38

 • Tomasz Relich: środa, piątek

pok. 101, tel. 65 540-15-38

 • Michał Jaskierny: poniedziałek, czwartek

pok. 101, tel. 65 540-15-38

 • Anna Laskowska-Stocka: środa, piątek

pok. 103, tel. 65 540-15-37

 • Agnieszka Rosa: poniedziałek, środa

pok. 103, tel. 65 540-15-37

 • Joanna Jasik: wtorek, czwartek

pok. 103, tel. 65 540-15-37

 • Andrzej Guścin: wtorek, piątek

pok. 103, tel. 65 540-84-03

 • Anna Stankiewicz: środa, piątek

pok. 103, tel. 65 540-84-03

 • Katarzyna Stolarczyk: środa, piątek

pok. 103, tel. 65 540-84-03

Liczba wyświetleń: 11230
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07