Sprawozdanie z wykonania planu

Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, publikujemy Sprawozdania z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego we Wschowie.