Rodzina 500+

Prezes

Prezes
- SSR Romana Metelica nr pok. 116
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00 

Sekretariat Prezesa
- Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
 pok 119 /I piętro
 tel. 65 540-15-23

Prezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie art. 25 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.).

  1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu okręgowego lub kierownika finansowego sądu w razie jego powołania.
  2. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej wynikające m.in. z Rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.).
  3. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.
  4. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
W zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego. Sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi Wydziałami, Oddziałami i innymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcyjnymi Sądu.