INFORMACJE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Koordynator do spraw dostępności 

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz w Sądzie Rejonowym we Wschowie

Wioleta Grygianiec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Zastępca Koordynatora do spraw dostępności

Anna Kamińska

Inspektor Oddziału Administracyjnego

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

65-069 Zielona Góra

Pl. Słowiański 6

telefon: 68 3220193 lub 607 219 781

adres e-mail: bip@zielona-gora.so.gov.pl