Rodzina 500+

2023


Pliki do pobrania:

 1. MS_S1_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_rok_2023.pdf [2.26 MB]
 2. MS_S5_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_rok_2023.pdf [1.34 MB]
 3. MS_S6_Sprawozdanie_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_za_rok_2023.pdf [2.64 MB]
 4. MS_S07_Sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_rok_2023.pdf [665.36 KB]
 5. MS_S20_Sprawozdanie_w_sprawach_dotyczacych_ksiag_wieczystych_za_rok_2023.pdf [496.58 KB]
 6. MS_S40_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej_za_rok_2023.pdf [712.86 KB]
 7. MS_S62_Sprawozdanie_w_sprawach_reprywatyzacyjnych_za_rok_2023.pdf [551.44 KB]
 8. MS_S10_Sprawozdanie_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej.pdf [670.90 KB]
 9. MS_S16_18_Sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_rok_2023_.pdf [1.70 MB]
 10. MS_S7r_sprawoazdnie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_I_polrocze_2023r_.pdf [564.41 KB]
 11. MS_S1r_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_I_polrocze_2023r_.pdf [2.25 MB]
 12. MS_S5r_sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_I_polrocze_2023r_.pdf [1.34 MB]
 13. MS_S6r_sprawozdanie_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2023r_.pdf [2.41 MB]
 14. MS_S10r_sprawozdanie_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2023r_.pdf [670.64 KB]
 15. MS_S20_KW_sprawozdanie_w_sprawach_dotyczacych_ksiag_wieczystych_za_I_polrocze_2023r_.pdf [496.16 KB]
 16. MS_S40r_sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej_za_I_polrocze_2023r_.pdf [709.81 KB]
 17. MS_S15_18_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_I_polrocze_2023r_.pdf [1.60 MB]