WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-12-2018
Sala: 109,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 108/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 14-12-2018
Sala: 106,
Godzina: 09:20
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 179/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 14-12-2018
Sala: 14,
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II W 215/18
Skład orzekający: Przewodniczący Romana Metelica
Data: 14-12-2018
Sala: 109,
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 200/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 14-12-2018
Sala: 106,
Godzina: 09:40
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 180/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 14-12-2018
Sala: 106,
Godzina: 09:40
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 359/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 14-12-2018
Sala: 106,
Godzina: 09:50
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 360/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 14-12-2018
Sala: 106,
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 139/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 14-12-2018
Sala: 109,
Godzina: 10:10
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 41/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 14-12-2018
Sala: 106,
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 185/18
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański