WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 170/20
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 14,
Godzina: 09:30
zdjęta z wokandy
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II W 177/19
Skład orzekający: Przewodniczący Romana Metelica
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 09:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 149/20
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 14,
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 736/20
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Szymański
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 10:15
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 49/20
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 10:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 236/20
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 11:15
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 330/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 11:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 374/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 12:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 331/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 27-10-2020
Sala: 106,
Godzina: 13:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 205/20
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski