OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
16.11.2020

Treść postanowienia w sprawie I Co 82/15

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości ZG1W/00008539/5.

 
07.10.2020

Treśc postanowienia w sprawie I Co 519/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości ZG1W/00014817/3

 
02.09.2020

Treść postanowienia w sprawie I N 238/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Zofii Kozdra.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 88/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Józefie Stebelskiej.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 60/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Aldonie Olszewskiej.

 
22.07.2020

Postanowienie w sprawie I Ns 102/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłym Zbigniewie Burzyńskim