OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
15.07.2019

Treść zarządzenia w sprawie III Nsm 281/18

Ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Beaty Skiby

 
15.07.2019

Wyciąg z protokołu w sprawie III Nsm 57/19

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Krzysztofa Malinowskiego

 
25.06.2019

Ogłoszenie w sprawie II K 186/19

Sąd Rejonowy we Wschowie II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w sprawie II K 186/19 (PR Ds. 998.2018 Prokuratury Rejonowej we Wschowie) przeciwko Halinie A., Andrzejowi S. i Dorocie A. oskarżonym o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. została wyznaczona rozprawa na dzień 18.09.2019 r., godz. 0930, sala 109. Stawiennictwo pokrzywdzonych na rozprawie jest nieobowiązkowe

 
07.06.2019

IV Kongres Nauk Sądowych

"Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce"

 
15.02.2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 W dniach 18-24 lutego 2019r. Ministerstwo Sprawiedliwości  koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Poniżej dostępny jest harmonogram dyżurów w SR we Wschowie.

 
22.10.2018