OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 88/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Józefie Stebelskiej.

 
30.07.2020

Postanowienie w sprawie I N 60/19

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Aldonie Olszewskiej.

 
24.07.2020

Ogłoszenia w sprawie I Co 434/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00005526/0.

 
24.07.2020

Ogłoszenia w sprawie I Co 234/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00009930/3.

 
22.07.2020

Postanowienie w sprawie I Ns 102/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłym Zbigniewie Burzyńskim

 
20.07.2020

Postanowienia w sprawie I N 184/20

Postanowienie w sprawie wykazu inwentarza po zmarłym Wojciechu Hajduk