Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
02.04.2024

zarządzenie w sprawie III Nsm 158/23

ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Sebastiana Jankowskiego

 
28.03.2024

Zarządzenie w sprawie III RC 4/24

ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Krzysztofa Trociuka

 
28.03.2024

Zarządzenie w sprawie III RC 105/23

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z pobytu Szczepana Piotra Woźnickiego

 
18.03.2024

Ogłoszenia w sprawie I Co 702/23

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00016108/4

 
18.03.2024

Ogłoszenie w sprawie I Co 418/23

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW ZG1W/00016674/2.

 
26.02.2024

Ogłoszenie w sprawie I Ns 203/23

postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Andrzeju Bogdanów