SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

Wydział I Cywilny

Łukasz Światłowski   Zakres czynności
Łukasz Szymański Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Zakres czynności

Wydział II Karny

Romana Metelica Przewodnicząca II Wydziału Karnego Zakres czynności
Marcin Noskowski   Zakres czynności

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Janiusz Chruszczewski Prezes, Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Zakres czynności

Referendarze

Anna Mistur Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Zakres czynności