WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 08:50
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 234/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 51/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 2/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 106,
Godzina: 09:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 317/19
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 10:10
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 73/18
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 106,
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 436/17
Skład orzekający: Przewodniczący Łukasz Światłowski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 10:40
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 124/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 11:10
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 107/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 11:45
zdjęta z wokandy
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 145/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski
Data: 28-01-2020
Sala: 109,
Godzina: 12:15
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 147/19
Skład orzekający: Przewodniczący Janusz Chruszczewski