Pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozszerzona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) na podstawie której, w każdym powiecie utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Powiatem Wschowskim prowadzi na terenie powiatu ustawowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski

 

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku epidemią COVID-19

 

Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html